Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

CONCURS DE PROIECTE

05-04-06 15:09

Primăria Reghin anunţă concurs de proiecte pentru *Reamenajarea Parcului Central*. Tema şi regulamentul concursului se pot obţine, de către cei interesaţi, la sediul instituţiei din Reghin str.Petru Maior nr.41, cam.25.

nformaţii suplimentare la telefon 0265 511113, int.111 sau 112.

Primar,
Ing.NAGY ANDRÁS

Secretar,
IACOB LUCIAN


TEMA CONCURS


Reamenajarea Parcului Central din municipiul Reghin

Preambul

Concursul propus oferă posibilitatea de studiu pentru o zonă centrală care constituie locul de odihnă şi relaxare pentru mulţi locuitori şi totodată un peisaj important pentru farmecul acestui municipiu.

Situaţia existentă

Forma şi organizarea actuală nu rezolvă unele probleme dorite de cetăţeni cum ar fi:
- amplasarea unor monumente de maximă importanţă împreună cu altele de mai mică importanţă şi neamplasarea sau amplasarea în alte spaţii a unora.
- ocuparea unei suprafeţe mari cu o fântână arteziană demodată şi nefuncţională.
- locuri de joacă care nu se încadrează armonios în forma şi aspectul parcului.

Sarcinile concursului

Prin păstrarea arbuştilor şi arborilor importanţi existenţi să se formuleze idei şi concepte pentru următoarele:
-crearea de amplasamente noi pentru statui în parcul mic
-dimensioanarea aleilor în funcţie de conceptul proiectat ( alei pentru promenadă, alei pentru biciclişti, skate board, patine rotile, etc.)
-amplasarea unei fântâni arteziene compatibile cu forma şi dimensiunile parcului.
-propuneri de mobilier urban corespunzător aspectului general al centrului istoric
-realizarea unui iluminat potrivit funcţionalităţii aleilor şi aspectului decorativ.
-reproiectarea parcului mic.
-utilizarea pentru statuile şi monumentele dezafectate a parcului Tineretului

PRIMAR,
ING. NAGY ANDRÁS

ŞEF SERVICIU
ing. AUREL POP


REGULAMENTUL CONCURSULUI

Pentru reamenajarea parcului central din municipiul Reghin


1.Date generale

1.1. Organizatorul concursului
Primăria Municipiului Reghin

1.2. Scopul concursului
Selectarea unei soluţii de arhitectură, ca parte a unei proceduri care va conduce la atribuirea contractului de proiectare concurentului câştigător.

1.3.Autoritatea contractantă
Primăria Municipiului Reghin

1.4.Tipul concursului
Concurs public adresat tuturor profesioniştilor, anunţat la afişierul instituţiei şi în mass media judeţeană.

1.5.Juriul concursului
Numele mebrilor juriului va fi anunţat până la data depunerii proiectelor.

2. Participarea la concurs
Concurenţii pot fi persoane fizice sau juridice române sau străine calificate pentru proiectarea temei propuse.

3. Desfăşurarea concursului
1.1.Lansarea concursului prin afişare la sediu şi publicarea în 2 cotidiene locale în data de 03.04.2006.
1.2.Documentaţie pusă la dispoziţia concurenţilor:
- tema concursului
- regulamentul concursului
- planul de situaţie al parcului

1.3.Prezentarea proiectelor
- Plan de situaţie propus 1:500
-Plan concept cu soluţia propusă (imagini, fotomontaje, simulări etc).
- Memoriu explicativ cu bilanţul suprafeţelor pe categorii de funcţinuni şi materiale folosite.
- Borderoul documentelor predate
- Proiectul va fi predat şi pe suport electronic (CD)

1.4.Data limită de predare a proiectelor
05.05.2006

4. Valorificarea proiectelor

4.1. Proiectul câştigător devine proprietatea autorităţii contractante.
4.2. Contractul pentru proiectul de execuţie va fi încheiat cu câştigătorul prin negociere având la bază onorariile Ordinului Arhitecţilor din România.

ŞEF SERVICIU
Ing. AUREL POP