Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNT

12-08-05 13:12

Anunt de participare la licitatia publica deschisa pentru : “ DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL REGHIN “.

1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante : PRIMARIA MUNICIPIULUI REGHIN, jud. MURES, Piata PETRU MAIOR, nr. 41, cod 545300, cod fiscal 3675258.
2. Serviciul public la care se refera delegarea gestiunii si durata delegarii : SERVICIUL DE ADMINISTRARE A PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL REGHIN, pe o perioada de 10 ani.
3. Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertelor se poate procura, contra cost, de la sediul Primariei municipiului Reghin, Serviciul Tehnic, camera 27. Pretul unei documentatii este de 50 RON, platibili la casieria Primariei, camera 2 ;
4. Data si locul de primire a ofertelor : pana in data de 26.08.2005, ora 10,00,la sediul Primariei municipiului Reghin – registratura, la parterul cladirii.
5. Data, ora si locul de deschidere a ofertelor : 26.08.2005, ora 10,00, la sediul Primariei municipiului Reghin, sala de sedinte de la etajul cladirii.