Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Comunicat de presa

14-04-05 13:07

In baza Dispozitiei nr.465/14.04.2005- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local Municipal Reghin, pentru data de 18.04.2005, orele 16.00 la Casa de cultură Eugen Nicoară, în sala de şedinţe, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:


1.-Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de păsunat pentru anul 2005.
Raport: Biroul Adm. Publ. Loc. si Compartiment Cadastru
Pr.de hot.Comisia economică, juridică.


2.- Proiect de hotărâre privind aprobarea initierii scoaterii din circuitul agricol a păşunii Obor în vederea organizării terenului ca zonă de agrement.
Raport:Compartiment Cadastru si Biroul Adm. Publ. Loc
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură şi urbanism