Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNT

12-12-07 09:12

În atentia operatorilor de transport si persoanelor fizice autorizate sa efectueze transport în regim de taxi pe raza mun.Reghin

        Având în vedere prevederile Legii nr. 38/2003, modificata si completata prin Legea nr. 265/2007 – privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, precum si Normele Metodologice de aplicare a acestei legi, va aducem la cunostinta faptul ca aveti obligatia ca, pâna la data de 31.12.2007, sa va prezentati la Primaria mun.Reghin, camera 37, pentru verificarea autorizatiilor taxi, cu urmatoarele acte în copie:
-autorizatia taxi
-cartea de identitate a autovehiculului care este utilizat ca taxi
-certificatul de agreare a autovehiculului respectiv
-dovada fiscalizarii memoriei electronice a aparatului de taxat
-contract de dispecerizare, sau copia autorizatiei dispeceratului propriu
        Mentionam faptul ca, în cazul în care nu va prezentati la verificarea autorizatiilor taxi în termenul legal, acestea vor fi retinute si retrase, conform prevederilor legale.
 
PRIMAR,       
ing. NAGY ANDRAS   
 
SECRETAR,
IACOB LUCIAN