Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Inventarul forestier naţional

18-10-07 13:37

Începând cu luna octombrie 2007 vor începe lucrările de culegere a datelor din teren IFN, respectiv deplasarea specialiştilor ICAS in punctele reţelei naţionale de sondaje IFN şi culegerea datelor de caracterizare a vegetaţiei forestiere din ţara noastră

        In conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.26/24 aprilie 1996 (Codul silvic) autorităţilor publice centrale le revine sarcina elaborării politicii în domeniul fondului forestier naţional şi al vegetaţiei forestiere din afara acestuia, indiferent de natura proprietăţii, precum şi exercitarea controlului asupra modului de gospodărire a acestora.
        Pentru a-şi putea îndeplini în mod corespunzător sarcinile, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură are nevoie de informaţii corecte de caracterizare a vegetaţiei forestiere şi periodic actualizate, pe baza cărora să poată fundamenta deciziile şi măsurile de gestionare durabilă a pădurilor şi să elaboreze prognoze, programe, strategii şi politici de dezvoltare a sectorului forestier din ţara noastră. Principalul instrument de evaluare a resurselor forestiere dintr-o ţară, precum şi principalul furnizor de date pentru pentru raportarea indicatorilor de gestionare durabilă a pădurilor, conform angajamentelor internaţionale asumate, îl constituie inventarul forestier naţional (IFN).
        Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a organizat realizarea IFN prin Institutul de Amenajări Silvice Bucureşti (ICAS) care dispune de specialişti instruiţi in acest scop. Se va obţine astfel prima inventariere statistică a vegetaţiei forestiere din ţara noastră, prin metode similare folosite de majoritatea ţărilor Uniunii Europene.
        Începând cu luna octombrie 2007 vor începe lucrările de culegere a datelor din teren IFN, respectiv deplasarea specialiştilor ICAS in punctele reţelei naţionale de sondaje IFN şi culegerea datelor de caracterizare a vegetaţiei forestiere din ţara noastră, lucrări care vor dura până in anul 2011 şi care se vor desfăşura pe toate terenurile forestiere, proprietate publică sau privată.
        Specialiştii ICAS au dreptul de acces la toate punctele reţelei naţionale de sondaje in care vor face numai măsurătorile necesare IFN.
        Având în vedere aceste aspecte prezentate în adresa nr. 4291/2007 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, vă informăm că aceste lucrări de inventariere a terenurilor forestiere, urmează să se desfăşoare şi pe raza iudetului Mureş.
        Pentru derularea în condiţii corespunzătoare a acţiunilor, vă solicităm să acordati importanta cuvenită acestor lucrari, si a permite accesul echipelor IFN la ţerenurile forestiere proprietate privată, atunci când va fi cazul.
        Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a transmis date privind inceperea lucrărilor de teren IFN tuturor unităţilor sale din teritoriu, respectiv Inspectoratelor Teritoriale de Regim Silvic şi de Vânătoare, care au sarcina de a informa toţi deţinătorii de terenuri forestiere din raza lor de competenţă despre această acţiune şi de a sprijini echipele de teren IFN.