Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Raport de activitate

27-04-07 13:29

al principalelor compartimente din cadrul Primariei municipiului Reghin pe primele 3 luni ale anului 2007

In perioada ianuarie- martie 2007, s-au prezentat in audiente 195 de cetateni: 105 la primarul Nagy Andras, 40 la viceprimarul Sorin pui, 50 la secretarul Lucian Iacob.

Serviciul Administratie Publica Locala a inregistrat 2000 de dispozitii emise de primarul municipiului Reghin, Nagy Andras, dispozitii care au fost comunicate Institutiei Prefectului, celor interesati, sau au fost afisate. Acelasi serviciu a eliberat 74 de acorduri de functionare pentru PF, AF, si SC la nivel local, a anulat 38 de acorduri de functionare si a vizat 564. Au fost, de asemenea eliberate 10 autorizatii de piata, anulate 8 si vizate 146. In domeniul autorizarii taximetriei, pe raza municipiului Reghin, in baza Regulamentului aprobat prin HCL 12\2006 au fost vizate 73 de autoreizatii taxi, 19 au fost schimbate si 4 au fost anulate, 3 autorizatii taxi fiind suspendate. La aceasta ora serviciul a intocmit deja documentatia necesara in vederea organizarii unei licitatii in data de 14 mai 2007 pentru ocuparea celor 4 locuri libere. Serviciul Administratie Publica Locala din cadrul primariei municipiului Reghin  a expediat prin posta, in trei luni, 5574 de acte provenite de la serviciile, birourile si compartimentele de specialitate din cadrul institutiei, a eliberat 21 de formulare pentru a servi muncitorilor sezonieri romani care lucreaza  in tarile UE si 15 aprobari pentru manifestarile culturale. In aceeasi perioada serviciul a intocmit Nomenclatorul arhivistic al documentelor institutiei, care a fost aprobat prin Dispozitia data de primar si a  fost inaintat spre avizare Arhivelor Mationale Mures.

Referitor la taxe si impozite locale, serviciul de specialitate din cadrul Primariei municipiului Reghin a incasat  10728328 lei  reprezentand 97% din bugetul prognozat pe primul trimestru al anului 2007, in suma de 10988000 lei. In cadrul aceluiasi serviciu s-au inregistrat si prelucrat 10358 de acte administrative, fiind vorba de certificate si declaratii fiscale, instiintari de plata, somatii si titluri executorii precum si radieri auto, amenzi, dosare scutiri si facturi.
Serviciul de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara a efectuat in primele 3 luni ale acestui an 256 de anchete sociale, in principal pentru adoptii, plasamente, cazuri de divort, delicventa juvenila, precum si pentru acordare de burse, ajutoare banesti si persoanele cu handicap.Alte 20 de anchete si referate sociale au fost intocmite pentru persoanele cu handicap grav, in vederea acordarii de indemnizatii sau pentru incadrarea ca asistent personal. De asemenea 8 persoane varstnice  au fost asistate la Biroul notarului public la semnarea unor contracte de intretinere si s-au intocmit planuri de servicii pentru 4 minori aflati in dificultate. Serviciul a eliberat in 3 luni 65 de cutii cu lapte praf si a intocmit 740 de dosare in vederea acordarii venitului minim garantat . Desi suma necesara pentru aceste dosare a fost de 115228 lei, sumele platite au fost de 49 548 lei.La capitolul ajutoare sociale, au fost intocmite si 296 de dosare in vederea acordarii ajutoarelor de incalzire, suma platita in acest caz ridicandu-se la 33250 lei. Serviciul de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara a intocmit de asemenea documentatia necesara in vederea acoradarii alocatiilor pentru nou-nascuti(93 dosare), alocatii de stat (106 dosare), alocatii familiale complementare( 45 dosare), alocatii de sustinere pentru familii monoparentale (12 dosare). In perioada ianuarie-martie 2007 au fost preluate 6930 de cereri pentru ajutoare de incalzire cu gaz metan si 581 pentru incalzire cu lemne,fiind de asemenea finalizate 76 de dosare in vederea acordarii trusoului pentru nou-nascuti . Activitatea acestui serviciu a inclus si intocmirea de referate sociale pentru acordarea de hrana in cazul a 15 copii bolnavi de HIV/SIDA.

Compartimentul Programe de Finantare din cadrul  Primariei Municipiului Reghin a inscris printre activitatile desfasurate in primul trimestru al anului 2007 organizarea licitatiei pentru alegerea firmei de proiectare in vederea implementarii proiectului de gestionare a deseurilor in municipiul Reghin. Este vorba despre un proiect finantat in cadrul programului PHARE 2003, Schema de investitii pentru proiectele mici de gestionare a deseurilor-faza pilot, cu un buget total de 998 731 Euro. Din aceasta suma 898 857 de Euro reprezinta finantare nerambursabila si 99 874 contributia proprie. Trebuie precizat faptul ca implementarea proiectului a inceput la data de 17 noiembrie 2005, urmand ca acesta sa fie finalizat in 30 septembrie 2007.
Tot in primul trimestru, Compartimentul Programe de finantare  a facut demersurile necesare in vederea obntinerii avizelor si acordurilor pentru eliberarea autorizatiei de constructie necesara extinderii retelei de canalizare menajera in cartierul Apalina.Acest proiect este finantat de Guvernul Romaniei in baza Ordonantei nr 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, avand un buget total de 3 775 009,4 lei. Din aceasta suma 187750,47 lei reprezinta contributia proprie. Implementarea proiectului a inceput in noiembrie 2006, cand s-a realizat licitatia pentru proiectul tehnic si se va finaliza in octombrie 2007.
Acelasi compartiment a depus in luna februarie a acestui an, (cu prilejul lansarii Programului PHARE CES 2005-Coeziunea Economica si Sociala) proiectul “Studiu de fezabilitate privind regularizarea si amenajarea principalelor cursuri de apa”. Bugetul total al acestui proiect este de 15 928,74 Euro, din care 14338,87 Euro finantare nerambursabila.
In vederea intretinerii corespondentei cu orasele infratite cu municipiul Reghin, pentru continuarea relatiilor de colaborare, a fost solicitata suma nerambursabila de 7850 Euro, pe baza proiectului “Unity in Diversity” care va fi finantat prin programul “Town Twinning-Thematic Networking of Twinned Towns”. Un alt proiect intocmit de Compartimentul Programe de finantare este “Salle Call Reghin” editia a III-a, cu un buget de 5500 Euro. Acest proiect are drept scop mentinerea infratirii cu orasul italian Salle in vederea consolidarii relatiilor de cooperare in domeniul culturii, educatiei, turismului si economiei.

Activitatea de Stare civila din cadrul Primariei municipiului Reghin, pe primul trimestru al anului 2007 include inregistrarea 227 de nasteri, 102 casatorii si 88 de decese. Au fost intocmite 110 livrete de familie si 80 de dispozitii pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei precum si 412 buletine statistice. In registrul de intrare-iesire al Starii civile au fost inregistrate in 3 luni 1426 de pozitii.

In primul trimestrul al anului 2007, Serviciul Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Reghin a eliberat 260 de certificate de urbanism, 6 dintre acestea in vederea demolarii unor cladiri, 43 pentru edificari cladiri, 23 pentru schimbarea destinatiei unor imobile, 96 in vederea unor operatiuni notariale, 75 pentru racorduri si bransamente (apa-canal, gaze, curent electric) si 2 pentru montarea de firme. In ceea ce priveste autorizatiile de construire emise , numarul acestora se ridica, in primele 3 luni ale acestui an la 137, fiind vorba atat  despre gospodarii individuale cat si despre constructii cu alte functiuni, extinderi si mansardari, lucrari de schimbare de destinatie, racorduri si bransamente  sau montari de firme.Au fost eliberate, de asemenea 5 autorizatii de desfiintare, si 30 privind lucrarile de racorduri si bransament la retelele publice (energie electrica).
De la 1 ianuarie 2007 pana in prezent Compartimentul de achizitii –investitii a incheiat contracte in valoare totala de 1821044,59 lei. Astfel,pe baza acestor contracte,   pentru produse s-a platit 1640731,98 de lei, pentru servicii 161744,91 lei si pentru lucrari 18567,70 lei. Pentru toate aceste achizitii au fost intocmite caiete de sarcini din vanzarea carora s-a incasat suma de 1850 de lei. Contractele  de achizitie publica au fost incheiate fie prin licitatie publica deschisa (in valoare de 1432369,68 lei), fie prin procedura “cerere si oferta” (234618,55 lei), si prin cumparare directa (154056,36 lei).
In primele 3 luni ale anului 2007 agentii Serviciului de Politie Comunitara au intocmit un numar de 325 de procese verbale, valoarea amenzilor aplicate insumanad 18680 lei. Trebuie mentionat faptul ca la 101 dintre procesele verbale intocmite, sanctiunea aplicata a fost “avertisment scris”. Intr-un raport de informare intocmit de seful serviciului se precizeaza ca procesele verbale intocmite in primul trimestru al anului 2007 de catre agentii comunitari au fost intocmite datorita incalcarii prevederilor care fac referire la salubritatea si mentinerea esteticii municipiului Reghin, intretinerea drumurilor publice si a fondului locativ (183 procese v.), datorita nerespectarii normelor privind activitatea in piete (131 procese v.), precum si datorita desfasurarii activitatii de taximetrie fara a respecta hotararea de consiliu care o reglementeaza (11 procese v.) sau pentru a sanctiona incalcarea unor norme de convietuire sociala, ordine si liniste publica (8 procese v.).
In aceasta perioada agentii comunitari au dat curs la 19 sesizari si reclamatii scrise si au verificat peste 120 de sesizari verbale si telefonice, luind masurile ce s-au impus in cazurile respective. In cursul derularii actiunii “ Luna curateniei” Politia Comunitara a mobilizat locuitorii orasului si fiecare angajat al serviciului a plantat in Parcul Central cate un pom (in total 20), invitand astfel pe reghineni sa contribuie la mentinerea spatiilor verzi.
In primul trimestru al anului 2007 agentii comunitari au identificat peste 23 de cersetori, dintre care 15 minori si au participat la aplanarea a peste 40 de conflicte impreuna cu politistii. O alta activitate a agentilor comunitari a constituit-o in aceste 3 luni legitimarea, pe timp de noapte a 404 persoane considerate ca fiind suspecte datorita orei si locului in care se aflau si verificarea modului in care se organizeaza paza obiectivelor din Reghin (400 de controale).
 
Compartimentul Control Comercial si Protectia Consumatorului din cadrul Primariei Municipiului Reghin a efectuat in primul trimestru al anului 2007,  89 de controale la agentii economici din oras, in scopul verificarii practicilor  comerciale,  respectarii principiilor liberei concurente, protectiei vietii, sanatatii, securitatii si intereselor economice ale consumatorilor. Ca urmare a neregulilor constatate s-au incheiat 28 de procese verbale de constatare si s-au facut 57 de invitatii pentru clarificarea neregulilor. In decursul primului trimestru s-au inregistrat 11 reclamatii care au fost solutionate in mod corespunzator, inregistrandu-se, de asemenea, 7 notificari privind reducerile de preturi la marfurile de sezon (notificarile au fost ulterior verificate faptic). Compartimentul a efectuat saptamanal actiuni comune de control cu inspectorii Oficiului Judetean pentru Protectia Consumatorului si a colaborat cu Politia Comunitatra in vederea verificarii legalitatii tuturor agentilor economici care au ca obiect de activitate colectarea fierului vechi si a deseurilor.

In cursul primului trimestru al acestui an, Compartimentul Protectia Mediului a primit spre solutionare 56 de petitii, atat din partea cetatenilor si agentilor economici cat si din partea autoritatilor statului, petitii care au fost solutionate sau se afla in termenul legal de solutionare, de 30 de zile. Un membru al compartimentului a fost cooptat in colectivul de lucru la nivel judetean pentru revizuirea Planului Judetean de Gestiune a Deseurilor, care urmeaza a fi documentul de baza in accesarea fondurilor structurale pe mediu. In cursul lunii martie la Reghin a inceput luna curateniei de primavara, actiune coordonata de compartimentul protectia mediului. Functionarii acestui compartiment informeaza ca este primul an in care s-au colectat circa 300 de kg de Deseuri de Echipamente Electrice si Electronice. In aceasta primavara s-au colectat, de asemenea, si transportat la depozitul de deseuri 650 mc de deseuri.
In primele 3 luni ale anului s-au efectuat controale pentru depistarea evacuarilor neautorizate de ape menajere pe strazile Viilor, Pometului, M. Viteazu, soldate cu peste 35 de procese verbale de contraventie, 4 dintre acestea fiind contestate in instanta.

Compartimentul Informatica si-a trecut la capitolul realizari pe primul trimestru al anului 2007, organizarea licitatiei publice in vederea achizitionarii de calculatoare si consumabile IT, achizitionarea licentelor BitDefender pentru mail protection si network protection si update-ul softwarelui de management al documentelor la o versiune noua, imbunatita, cu facilitati de lucru colaborativ. Datorita eforturilor acestui compartiment, aspectul paginii web a Primariei Municipiului Reghin a fost imbunatatit simtitor, reghinenii putand accesa acum on-line chiar si impozitele si taxele locale. De asemenea s-a intocmit un studiu de piata in vederea organizarii cursului ECDL la nivelul Primariei Municipiului Reghin si a fost realizat un soft necesar pentru acordarea ajutorului de incalzire, conform OUG. Nr.5/2003.
Sectia Drumuri si Poduri din cadrul primariei Municipiului Reghin a desfasurat in primele 3 luni ale anului 2007 o multitudine de activitati, principalele preocupari concentrandu-se in prima parte a anului pe munca specifica sezonului: prepararea materialului anitderapant ( 550 de to), imprastierea acestuia, manual (396 de to), adunarea zapezii din parcari si de pe marginea carosabilului (156 to).
S-a actinat si pentru reprofilarea strazilor cu piatra sparta (2106 to) si balast (160 to), precum si in vederea aducerii la profil a acostamentelor (1200 mp) si curatarea manuala a santurilor (1000 ml). Tot in primul trimestru al anului 2007 s-au preparat 211 to de mixtura asfaltica in vederea plombarii gaurilor din asfalt pe diferite strazi si au inceput lucrarile de pregatire pentru asfaltarea strazii Stadionului (200 ml). Aici a fost pregatita “fundatia” drumului, s-au scos bordurile si piatra cubica, folosindu-se 850 de to de balast, 240 de to de piatra sparta, 40 de to de nisip. S-au ridicat 19 capace de canalizare si s-au turnat 400 ml de trotuar, strada fiind astfel pregatita pentru asfaltare.