Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICARE

20-03-17 12:02

privind începerea execuției lucrărilor

          Subsemnata PRECUP MARIA – reprezentant legal al Municipiului Reghin, cu sediul în P-ța Petru Maior nr. 41, jud. Mureș, telefon/fax: 0265/511.112, 0265/512.542, e-mail: office@primariareghin.ro, în calitate de titular al Autorizației de Construire nr. 64/11.07.2016, emisă pentru executarea lucrărilor privind „Modernizare străzi în Municipiul Reghin, Lot. II”, în valoare de 1.646.320,29 lei.
          Aduc la cunostință că la data de 21.03.2017 ora 1200 vor începe lucrările autorizate pentru modernizarea străzi Muncitorilor din Municipiul Reghin, jud. Mureș.

Beneficiar,  
MUNICIPIUL REGHIN  
Primar, PRECUP MARIA