Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Îmbunătățirea accesului la justiție.

28-02-17 11:28

Consultanță juridică directă, gratuită, pentru grupuri vulnerabile.

          Începând cu luna februarie 2017 au fost deschise centre în care avocați selectați în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea accesului la justiție. O abordare integrată cu accent pe populația de etnie rromă și alte categorii vulnerabile”, acordă consultanță juridică directă, gratuită, pentru grupurile vulnerabile, cu accent pe populația romă.
          Cele 7 centre vor funcționa până la sfârșitul lunii aprilie a acestui an, în sediul următoarelor instanțe:
     Judecătoria Sectorului 3 București, adresă: Str. Ilfov nr. 6.
     Tribunalul Buzău, adresă: B-dul Nicolae Bălcescu nr. 8.
     Tribunalul Cluj, adresă: Calea Dorobanților nr. 2-4.
     Tribunalul Dolj, adresă: Str. Brestei nr. 12, Craiova, Dolj.
     Tribunalul Mureș, adresă: Tg.Mureș Str. BOLYAI NR.30.
     Curtea de Apel Iași, adresă: Str. Elena Doamna nr. 1A, Iași.
     Curtea de Apel Oradea, adresă: Roman Ciorogariu nr. 12.

          Concret, serviciile pe care le vor furniza avocații, în mod gratuit, în aceste centre, persoanelor care fac parte din categoriile considerate vulnerabile, vizează:
     •acordarea de consultanță juridică;
     •consiliere pe probleme de discriminare și abordarea problemelor privind relația cu instituțiile publice, inclusiv înaintarea cazurilor identificate/sesizarea autorităților și serviciilor publice competente,
     •consiliere privind aspecte de stare civilă,
     •consiliere în litigiile de drept privat
     •consiliere cu privire la protecția socială etc.
          Furnizarea de consultanță juridică va presupune:
- discutarea fiecărui caz în parte, după stabilirea apartenenței la categoria - persoane vulnerabile, a persoanei care solicită aceste servicii;
- discutarea soluției propuse de avocat și redactarea acesteia, cu indicarea eventual a traseului judiciar, cu indicarea termenelor de soluționare, a drepturilor de care poate beneficia persoana vulnerabilă (de ex. asistență juridica gratuită, alte drepturi etc.), dar și a modului În care acestea pot fi obținute, precum și a obligațiilor inerente;
- redactarea de acțiuni, plângeri penale/civile;
- înregistrarea actului redactat (plângere, sesizare etc.) la autoritatea competentă/ învestirea organului administrativ jurisdicțional/judiciar etc.
          Date de contact ale avocaților, așa cum sunt repartizați pe centre/locații, pentru orice informații necesare, pentru programarea în vederea discutării unor cazuri concrete sau probleme juridice pe care oricine dintre persoanele care intră în categoria celor vulnerabile, le pot discuta cu avocații, urmând a fi consiliați gratuit la sediul indicat mai sus:
 

Lot – locatie

Expert avocat

Telefon

Email

1 – Buzău

Grigore Irina

0741.665.294

avocat_irina_grigore@yahoo.com

6 – Cluj

Cosmuta Ciprian

0766.380.201

ciprian.cosmuta@gmail.com

7 – Dolj

Balaci Angela

0740.757.778

balaciangela9@gmail.com

8 – Dolj

Ciocan Iulia

0745.915.305

iuliaciocan_78@yahoo.com

9 – Dolj

Grigore Aura

0744.297.876

avocatgrigoreaura@yahoo.com

12 – Mures

Sergiu Trifan

0748.480.795

sergiutrifan@yahoo.com

office@ionescu-trifan.ro

13 – Bucuresti

Dragan Bianca

0740.194.209

av.bianca_dragan@yahoo.com

14 – Bucuresti

Cleopatra Marin

0744.360.434

office@legalcom.ro

16 – Oradea

Mara Corina

0744.349.154

corina.mara@yahoo.com

19 – Iasi

Vasile Cadar

0743.413.385

avocatcadarvasile@gmail.com

20 – Iasi

Marius Todeanca

0745.034.638

marius.todeanca@consultantavocat.ro