Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Anunt

18-05-17 10:56

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN ORGANIZEAZĂ CONCURS

în ziua de 19 iunie 2017 ora 10,00 proba scrisă, iar în data de 21 iunie 2017 ora 10,00 proba de interviu, la sediu, pentru ocuparea  unor funcţii publice vacante, după cum urmează:

- un post de  inspector, clasa I, grad profesional principal - Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului:
     Condiţii specifice:
     - absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Ştiinţelor inginerești;
     - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani ;

- un post de consilier, clasa I, grad profesional superior- Compartiment Achiziții Publice, Management de Proiecte
     Condiţii specifice:
     - absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Ştiinţelor inginerești;
     -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani;

- un post  de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal - Compartiment Administrare Domeniului Public și privat :
     Condiţii specifice:
     - absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Ştiinţelor juridice;
     -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani;

- un post  de polițist local, clasa I, grad profesional principal - Compartiment Circulația pe drumurile publice:
     Condiţii specifice:
     - absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Ştiinţelor juridice sau administrative;  
     - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani ;

- un post  de polițist local, clasa I, grad profesional   principal - Biroul Ordine și liniște publică:
     Condiţii specifice:
     - absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Ştiinţelor juridice sau administrative;  
     -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani;

Condiţii generale :
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

ACTE NECESARE LA DOSAR:
- Formular de înscriere la concurs conform anexei nr.3 la HG 611/2008 modificata;
- copie după actul de identitate;
- copiile diplomelor de studii;
- copie după carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în domeniu;
- Cazier judiciar;
- Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
     Bibliografia  şi alte date necesare organizării concursului, vor fi afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei www.primariareghin.ro.
     Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de  07.06.2017 orele 16,00, la sediul Primăriei municipiului Reghin, Biroul Resurse Umane, camera 47.
     Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei şi la telefon 0265-511112, interior 110.