Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

18-06-15 15:35

LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN DIN ANSAMBLUL DE LEMN CU 7 COMPARTIMENTE SITUAT ÎN P-ȚA PETRU MAIOR DIN MUNICIPIUL REGHIN AVÂND CA SCOP COMERȚUL CU FLORI

          În temeiul dispozițiilor art. 14 și art. 15 ale Legii 213/1998 privind proprietatea publică,actualizată,  precum și în conformitate cu art. 36 alin.2, pct.”c” a Legii 215/2001privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,  și având în vedere prevederiile HCL Reghin nr. 120/23.06.2014 Municipiul Reghin anunta:
          La sediul Primariei Municipiului Reghin, va avea loc in data de 26.06.2015, orele 12.00, licitatia publică cu strigare în vederea închirierii unei suprafețe de teren rămase nelicitate din Ansamblul de lemn cu 7 compartimente situate în P-ța Petru Maior din Municipiul Reghin.
1) Organizatorul licitatiei: Primaria Municipiului Reghin.
2) Obiectul licitatiei: atribuirea unei locatii prin licitaţie publică cu strigare în vederea închirierii unei suprafețe de teren din Ansamblul de lemn cu 7 compartimente situat în P-ța Petru Maior din Municipiul Reghin.
3) Documentele licitatiei se pot procura de la sediul Primariei Municipiului Reghin, camera 50.
4) Ofertele se pot depune la sediul Primariei Municipiului Reghin – Centrul de informatii pentru cetateni, până la data de 26.06.2015 orele 11:30.
5) Licitatia se va desfasura la sediul Primariei Municipiului Reghin, in data de 26.06.2015, ora 12.00.
6) Criteriile de selectie a ofertelor vor fi detaliate in documentatia pentru licitatie.

PRIMAR,
PRECUP MARIA

SECRETAR,
RĂDOI  MIRELA - MINODORA