Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Anunţ de licitaţie

28-08-15 11:26

La sediul Municipiului Reghin, Sala de Ședinţe, va avea loc în data de 09.09.2015, ora 11:00, licitația privind închirierea prin licitaţie publică, deschisă, competitivă, cu strigare, a unui spaţiu comercial(nr. 4B) din imobilul situat în Reghin, B-dul Unirii nr.57.

          Organizatorul licitației: Municipiul Reghin cu sediul în Municipiul Reghin, P-ța Petru Maior nr.41, jud. Mureș, Cod fiscal 3675258, tel/fax: 0265-511.112, 0265-512.542, e-mail: office@primariareghin.ro
          Obiectul licitatiei îl constituie spaţiul situat în B-dul Unirii nr.57, municipiul Reghin, parter-mezanin cu o suprafaţă utilă totală de 427,10 mp din care: parter – 272,44 mp cu acces din B-dul Unirii și mezanin – 154,66 mp cu acces din interior la galeriile mezanin, proprietate privată a Municipiului Reghin;
          Forma de licitaţie: licitaţie publică deschisă, competitivă cu strigare;
          Baza legală: Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; și HCL nr. 179 din 26.08.2015  privind închirierea prin licitaţie publică, deschisă, competitivă, cu strigare, a spaţiului commercial nr. 4B din imobilul situat în Reghin, B-dul Unirii nr.57;
          Documentele licitatiei se pot procura de la sediul Municipiului Reghin, P-ța Petru Maior nr.41, jud. Mureș, camera 50, zilnic între orele 08,30 – 15,30;
          Participanţii la licitaţie vor depune garanţia de participare la licitaţie în cuantum de 500 lei.
          Garanţia de participare este obligatorie şi se constituie prin virament bancar (cu condiţia confirmării de bancă) sau în numerar, prin plată la Casieria Municipiului Reghin, până la data deschiderii ofertelor.
          Datele de identificare ale Municipiului Reghin sunt: cod fiscal 3675258, cont nr. RO41 TREZ 4772 1A30 0530 XXXX deschis la Trezoreria Reghin, cu specificaţia la obiectul plăţii - garanţie de participare la licitaţia pentru închiriere spațiu comercial, B-dul Unirii nr.57.  Modul de desfășurare a licitației precum și documentele de eligibilitate care trebuie depuse sunt descrise în caietul de sarcini.

P. Primar
Secretar
Rădoi Mirela-Minodora