Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNT

23-10-15 12:40

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL

Inițiator: MUNICIPIUL REGHIN

”P.U.Z. – REGLEMENTĂRI ZONA  ÎN VEDEREA CONSTRUIRII  DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI DOTĂRI COMPATIBILE – CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE SOCIALE”
Mun. Reghin, Zona str. Ierbuș nr. 37B, jud. Mureș
Elaborator: SC. ARA ARCHITECTS SRL

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII
asupra documentelor expuse/disponibile la sediul
MUNICIPIULUI REGHIN, STR. P-ȚA PETRU MAIOR NR.41
În perioada 09.10.2015 – 29.10.2015  între orele: 08,00 – 12,00, LUNI-JOI.
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA
•DEZBATEREA PUBLICĂ ORGANIZATĂ ÎN DATA DE 29.10.2015 ORA 13,00, LA SEDIUL MUNICIPIULUI REGHIN, STR. P-ȚA PETRU MAIOR NR. 41.
Răspunsul la observațiile transmise va fi PUS LA DISPOZIȚIA PUBLICULUI INTERESAT ÎN MOD DIRECT, PÂNĂ LA DEPUNEREA DOCUMENTAȚIEI P.U.Z. PENTRU APROBARE.
Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului
Adresa: STR. P-ȚA PETRU MAIOR NR. 41, telefon: +40 – 265 – 511112
e-mail: office@primariareghin.ro

PRIMAR 
PRECUP MARIA

SECRETAR
RĂDOI MIRELA-MINODORA