Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Comunicat

09-11-15 15:25

cu privire la reevaluarea condițiilor de siguranță

          Conform legislației în vigoare, responsabilitatea apărării împotriva incendiilor cade în sarcina instituțiilor și a agenților economici - Legea 307/2006 Privind apărarea împotriva incendiilor, art. 6:  “Persoanele fizice și juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor și să nu primejduiască prin deciziile și faptele lor viața, bunurile și mediul”.
          Pentru a se asigura de respectarea acestor prevederi, Primăria Municipiului Reghin a procedat la reevaluarea condițiilor de siguranță din instituțiile aflate în subordine ( instituțiile de învățământ, instituțiile de cultură și  spitalul ) precum și a spațiilor deținute de agenții economici.
          În acest sens, Biroul Administrație Publică Locală, Relații cu Publicul a transmis agenților economici, a căror activitate intră în aria de competență a Primăriei Municipiului Reghin conform O.G. 99/2000, o adresă prin care li se solicită acestora să prezinte organelor de control avizul/autorizația de securitate la incendiu, act necesar în vederea desfășurării exercițiului comercial.
          Facem un apel către toți agenții economici care își desfășoară activitatea  pe raza Municipiului Reghin să își reevalueze condițiile de siguranță din locațiile în care își desfășoară activitatea, îngrijindu-se că respectă prevederile legale în domeniu.
          Aducem la cunoștință faptul că prin dispoziția primarului, Compartimentul Control Comercial va verifica deținerea autorizațiilor și avizelor specifice domeniului de activitate pe care îl desfășoară fiecare agent economic.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Reghin