Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNT

28-03-16 10:12

privind închirierea prin licitație publică deschisă a două spații având destinația de birou din imobilul situat în Municipiul Reghin, str. Gării, nr.20

La sediul Municipiului Reghin, Sala de Ședinţe, va avea loc în data de 06.04.2016, ora 12:00, licitația privind închirierea prin licitație publică deschisă a două spații având destinația de birou din imobilul situat în Municipiul Reghin, str. Gării, nr.20.
Organizatorul licitației: Municipiul Reghin cu sediul în P-ța Petru Maior nr.41, jud. Mureș, Cod fiscal 3675258, tel/fax: 0265-511.112, 0265-512.542, e-mail: office@primariareghin.ro
Obiectul licitatiei îl constituie închirierea prin licitație publică deschisă a două spații având destinația de birou din imobilul situat în Municipiul Reghin, str. Gării, nr.20, cu o suprafaţă utilă totală de 26 mp și 43 mp, domeniul public al Municipiului Reghin;
Forma de licitaţie: licitaţie publică deschisă;
Baza legală: Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; și HCL nr. 49 din 17.03.2016  privind închirierea prin licitație publică deschisă a două  spații  din imobilul situat în Reghin, str. Gării, nr.20;
Documentele licitatiei se pot procura de la sediul Municipiului Reghin, P-ța Petru Maior nr.41, jud. Mureș, camera 50, zilnic între orele 08,30 – 15,30; Ofertele se pot depune la sediul Primăriei Municipiului Reghin – Centrul de informare al Cetățeanului, până la data de 05.04.2016 orele 14.00.
Participanţii la licitaţie vor depune garanţia de participare la licitaţie în cuantum de 100 lei.
Garanţia de participare este obligatorie şi se constituie prin virament bancar (cu condiţia confirmării de bancă) sau în numerar, prin plată la Casieria Municipiului Reghin, până la data deschiderii ofertelor. Datele de identificare ale Municipiului Reghin sunt: cod fiscal 3675258, cont nr. RO41 TREZ 4772 1A30 0530 XXXX deschis la Trezoreria Reghin, cu specificaţia la obiectul plăţii - garanţie de participare la licitaţia pentru închirierea a două spații având destinația de birou din imobilul situat în Municipiul Reghin, str. Gării, nr.20.
Modul de desfășurare a licitației precum și documentele de eligibilitate care trebuie depuse sunt descrise în caietul de sarcini.
 
PRIMAR
PRECUP MARIA
SECRETAR
RĂDOI MIRELA-MINODORA
 
Descarca: