Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Anunt

19-09-16 15:34

dezbatere publica PUZ

În conformitate cu prevederile art.37 din Ordinul nr.2701/2010 al M.D.R.T. și înscrisului privind aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea a teritoriului și de urbanism.
Aducem la cunoștință publicului interesat că la data de 05.10.2016, orele 12,00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin va avea loc consultarea populației pentru documentația Plan Urbanistic Zonal –Reglementare zonă funcțională în vederea construirii case de locuit în regim P,P+M,P+1E în Municipiul Reghin,  str. Gării, F.N. 
Vă informăm că până la data mai sus menționată persoanele interesate au dreptul de a face propuneri sau a aduce obiecții cu privire la documentația prezentată.
Consultarea  populației va avea loc la sediul Primăriei mun.Reghin  din str.Petru Maior nr.41, -  Sala de şedinţă - , in data de 05.10.2016 ora 12,00.
Materialele informative se pot studia  la avizierele din holul  Primăriei mun.Reghin şi  se pot consulta pe site-ul www.primariareghin.ro.
 
PRIMAR,
MARIA PRECUP
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA
 
Descarca: