Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

01-09-16 08:18

în atenţia asociaţiilor şi fundaţiilor care administrează unităţi de asistenţă socială, pe raza Municipiului Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin, aduce la cunoştinţa asociaţiilor şi fundaţiilor care administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Reghin, următoarele, pentru anul 2017, Consiliul Local al Municipiului Reghin, poate acorda subvenții asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, care se adresează beneficiarilor cu domiciliul în Municipiul Reghin, conform următoarelor prevederi legale:
- Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială și a Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 aprobate prin H.G. nr. 1153/2001.

- HG nr.1217/01.07.2008 privind modificarea art.2 din HG nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998,  privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

Asociaţiile şi fundaţiile care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor cu domiciliul în Municipiul Reghin, pot depune documentaţia de solicitare, până în ultima zi lucrătoare a lunii octombrie 2016, la sediul Municipiului Reghin, Centrul de Informare a Cetăţenilor, str.P.Maior nr.41, jud.Mureș.
 

PRIMAR,
Precup Maria

 

SECRETAR,

Rădoi Mirela Minodora