Rom‚na Maghiara Engleza Francez„
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

19-10-16 11:34

Modernizarea străzilor Cimitirului şi Margaretelor

Municipiul Reghin titular al proiectului Modernizarea străzilor Cimitirului şi Margaretelor din Municipiul Reghin, judeţul Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de Óncadrare de către APM Mureş Ón cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Modernizarea străzilor Cimitirului şi Margaretelor din Municipiul Reghin, judeţul Mureş propus a fi realizat Ón municipiul Reghin,  jud. Mureş. Proiectul deciziei de Óncadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş din TÓrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, Ón zilele de luni Óntre orele 9.00 Ė 15.00 şi marţi - vineri Óntre orele 9.00-12.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate Ónainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de Óncadrare Ón termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.
 
PRIMAR
PRECUP MARIA
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA