Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

30-09-16 09:10

privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

Începând cu data de 03 octombrie 2016, persoanele care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale,  energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri și se încadrează în prevederile  O.U.G. nr. 70/31.08.2011, ale H.G. nr. 920/21.09.2011 O.U.G nr. 27 / 2013, vor putea ridica formularul de cerere-declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, de la sediul Municipiului Reghin,  sau îl pot descărca de pe site-ul Municipiului Reghin, la adresa www.primariareghin.ro.
Cererile privind acordarea ajutoarelor pentru încălzire cu gaze naturale/energie electrică/lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, complet şi corect întocmite, se pot depune la sediul Municipiului Reghin, cam. 4,(sala de ședințe),  începând cu data de 03.10.2016 și până în data de 25 a fiecărei luni, excepție făcând luna decembrie 2016, când preluarea se va face până în data de 20.12.2016, după următorul program :
- luni, marți și joi între orele 8,30 – 15,30
- miercuri            între orele 8,30 - 17,30
- vineri                între  orele8,30 – 13,00
Plafonul  pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinţei pentru sezonul rece – noiembrie 2016 – martie 2017, este de  615 lei.
La depunerea cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire, solicitanţii au obligația să prezinte următoarele documente:
- acte doveditoare, în original şi copie, privind componenţa familiei (acte de identitate, certificate de naştere ale copiilor, certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească/acord de mediere/convenție notarială privind exercitarea autorității părintești și stabilirea locuinței copilului la unul dintre părinți,  sau, după caz, hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind instituirea tutelei/curatelei, respectiv măsura plasamentului);
- copie de pe Certificatul de deces, după caz;
- dovada cu  venitul net din luna anterioară depunerii cererii, pentru toţi membrii familiei,  inclusiv contravaloarea tichetelor de masă după caz;
- cupon de pensii, cupon de șomaj,  cupon indemnizatie pentru creșterea copilului, cupon stimulent de inserție,  cupon indemnizatie persoană cu handicap,  cupon alocație de plasament, etc, după caz;
- adeverință pentru elevi și studenți, obligatoriu specificat dacă beneficiază de bursă;
- contractul de închiriere sau de proprietate al locuinţei, de concesiune, de comodat, în original și copie;
- certificatul de înmatriculare al autoturismului sau motocicletei, în copie și original (dacă este cazul);
- acte doveditoare privind locuința sau bunurile deținute de membrii familiei în alte unități administrativ-teritoriale, în copie;
- adeverință de la Asociația de proprietari  cu persoanele luate în calcul la plata cheltuielilor  pentru întreținerea locuinței;
- copie Certificat de încadrare în grad de handicap, după caz;
- copie acte doveditoare ale veniturilor realizate din dobânzi, dividente, părți sociale, depozite bancare;
- ultima factură de gaz în cazul persoanelor care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale;
- ultima factură de curent electric în cazul persoanelor care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică.
- alte acte doveditoare, după caz;
- un dosar plic sau cu șină.
Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2016 – martie 2017, după cum urmează:
a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 262 lei;
b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 190 lei;
c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 150 lei;
d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 120 lei;
e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 90 lei;
f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 70 lei;
g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 45 lei;
h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 35 lei;
i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 20 lei."
 
Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2016 – martie 2017, după cum urmează:
a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 240 lei;
b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 216 lei;
c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 192 lei;
d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 168 lei;
e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 144 lei;
f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 120 lei;
g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 96 lei;
h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 72 lei;
i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 48 lei."
Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri beneficiază pentru perioada sezonului rece noiembrie 2016 – martie 2017, de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, după cum urmează:
În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă după cum urmează:
a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 54 lei;
b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 48 lei;
c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei;
d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 39 lei;
e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 34 lei;
f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 30 lei;
g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 26 lei;
h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 20 lei;
i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 16 lei."
PRIMAR,
Precup Maria
SECRETAR,
Rădoi Mirela Minodora