Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Anunt

26-09-16 12:36

privind închirierea prin licitație publică deschisă a spațiului cu destinația de cabinet medical situat în Municipiul Reghin, strada Spitalului nr.11

a) Denumirea si sediul locatorului: Municipiul Reghin cu sediul în Reghin, P-ţa Petru Maior nr. 41, jud. Mures, cod postal 545300, telefon/fax: 0265-511.112/0265-512.542, e-mail: office@primariareghin.ro;
b) Obiectul si durata închirierii: Obiectul licitaţiei constă în închirierea spațiului cu destinația de cabinet medical, în suprafaţă totală de 66 mp, înscris în CF nr. 55798/Reghin, nr. Cad. 55798-C2,  proprietate a Municipiului Reghin. Durata închirierii: 5 ani;
c) Locul de unde se poate obţine documentatia: sediul Primăriei Municipiului Reghin, camera 50, Compartimentul  Achiziţii Publice, Management de Proiecte în intervalul 23.09.2016 -30.09.2016, între orele 08.00-15.00. Documentaţia este gratuită.
d) Garanţia de participare: 100 lei.
e) Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 30.09.2016.
f) Data limită si locul de depunere a ofertelor: 03.10.2016, orele 12.30, la sediul Primăriei Municipiului Reghin, Centrul de Informare al Cetățenului;
g) Data, ora și locul de deschidere a ofertelor: la sediul Primăriei Municipiului Reghin, Sala de ședințe - etaj; data și ora deschiderii ofertelor 03.10.2016, ora 13.00.
h) Denumirea, adresa, faxul și adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul Mureş, Secţia Contencios Administrativ, judetul Mures, str. Bolyai nr.30, cod postal 540.067, telefon: +40 265.260.323, fax: +40 265.267.856, e-mail: secretartrib@just.ro  si tribunalul.mures@just.ro