Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

09-01-18 09:17

privind închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a spațiului în suprafață de 193,84 mp din incinta Liceului Tehnologic "Lucian Blaga„ situat în municipiul Reghin, str.Vânătorilor,nr.27-33

a) Denumirea si sediul locatorului: Municipiul Reghin cu sediul în Reghin, P-ţa Petru Maior nr. 41, jud. Mures,  cod postal 545300, telefon/fax: 0265-511.112/0265-512.542, e-mail: office@primariareghin.ro;
b) Obiectul si durata închirierii: Obiectul licitaţiei constă în închirierea prin licitaţie publică deschisă a spațiului în suprafață de 193,84 mp din incinta Liceului Tehnologic "Lucian Blaga„ situat în municipiul Reghin, str.Vânătorilor,nr.27-33.
Durata închirierii: 5 ani;
c) Locul de unde se poate obţine documentatia: sediul Primăriei Municipiului Reghin, camera 50, Compartimentul  Achiziţii Publice, Management de Proiecte în intervalul 27.12.2017 - 15.01.2018, între orele 08.00-15.00. Documentaţia este gratuită.
d) Garanţia de participare: 100 lei.                    
e) Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 15.01.2017.
f) Data limită si locul de depunere a ofertelor: 16.01.2018, orele 11:30, la sediul Primăriei Municipiului Reghin, Centrul de Informare al Cetățenului;
g) Data, ora și locul de deschidere a ofertelor: la sediul Primăriei Municipiului Reghin, Sala de ședințe - etaj; data și ora deschiderii ofertelor 16.01.2018, ora 12.00.
h) Denumirea, adresa, faxul și adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul Mureş, Secţia Contencios Administrativ, judetul Mures, str. Bolyai nr.30, cod postal 540.067, telefon: +40 265.260.323, fax:  +40 265.267.856, e-mail: secretartrib@just.ro  si tribunalul.mures@just.ro ;

PRIMAR 
PRECUP MARIA 
SECRETAR
RĂDOI MIRELA - MINODORA
Descarca:  Anexa