Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Rezultatul interviului

03-08-18 12:30

la concursul de recrutare organizat în perioada de 31.07.2018 -03.08.2018, la sediu pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante – polițist local, clasa I, grad profesional debutant, Biroul Ordine și liniște Publică, paza obiectivelor din cadrul Aparatului de specialitate al primarului Municipiului Reghin

  Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. d) şi art. 61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, - cu modificările si completările ulterioare- comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:
 
Nr. crt.  Numele şi prenumele candidatului  Funcţia publică  Instituţia sau autoritatea publică  Punctajul probei interviu  Rezultatul probei interviu
 1  PRECUB OVIDIU DORIAN  Polițist local, clasa I, grad prof. debutant-Biroul ordine si liniste publica, paza obiectivelor  Primăria Municipiului
Reghin
 94 p.  Admis

 

 Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici-cu modificările și completările ulterioare-, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Miclea Angela, consilier Resurse umane.
 Afişat astăzi 03.08.2018 , ora 12,30, la sediul Primăriei Municipiului Reghin și pe site-ul institutiei.
                                                                                                              
          Secretar Comisie de concurs,
          Miclea Angela, consilier R U