Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

10-02-17 13:20

pentru închirierea prin licitație publică deschisă a două spații în suprafață de 2 mp, situate în incinta Primăriei Municipiului Reghin , în vederea amplasării de automate pentru cafea și băuturi calde

a) Denumirea si sediul locatorului: Municipiul Reghin cu sediul în Reghin, P-ţa Petru Maior nr. 41, jud. Mures,  cod postal 545300, telefon/fax: 0265-511.112/0265-512.542, e-mail: office@primariareghin.ro;
b) Obiectul si durata închirierii: Obiectul licitaţiei constă în închirierea prin licitație publică deschisă licitație publică deschisă a două spații în suprafață de 2 mp, situate în incinta Primăriei Municipiului Reghin , în vederea amplasării de automate pentru cafea și băuturi calde. Durata închirierii: 5 ani;
c) Locul de unde se poate obţine documentatia: sediul Primăriei Municipiului Reghin, camera 50, Compartimentul  Achiziţii Publice, Management de Proiecte în intervalul 08.12.2016 -13.01.2017, între orele 08.00-15.00. Documentaţia este gratuită.
d) Garanţia de participare: 100 lei.                    
e) Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 13.02.2017.
f) Data limită si locul de depunere a ofertelor: 15.02.2017, orele 12.00, la sediul Primăriei Municipiului Reghin, Centrul de Informare al Cetățenului;
g) Data, ora și locul de deschidere a ofertelor: la sediul Primăriei Municipiului Reghin, Sala de ședințe - etaj; data și ora deschiderii ofertelor 15.02.2017, ora 13.00.
h) Denumirea, adresa, faxul și adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul Mureş, Secţia Contencios Administrativ, judetul Mures, str. Bolyai nr.30, cod postal 540.067, telefon: +40 265.260.323, fax:  +40 265.267.856, e-mail: secretartrib@just.ro  si tribunalul.mures@just.ro ;

PRIMAR  
PRECUP MARIA 

SECRETAR
RĂDOI MIRELA - MINODORA
 
Download: Caiet de sarcini