Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Comunicat

29-04-16 10:22

al Garzii Nationale de Mediu

Conform adresei înregistrată la instituția Primăriei Municipiului Reghin nr. 10139 din 29.04.2016, a Gărzii Naționale de Mediu - Serviciului Comisariatului Județean Mureș, vă comunicăm obligațiile pe care le au cetățenii care ies în zonele de picnic:
a) să nu distrugă, modifice ori să degradeze panourile informative, marcajele, indicatoarele, construcţiile, împrejmuirile sau orice alte amenajări;
b) să arunce deşeurile doar în locurile special amenajate;
c) să depună selectiv deşeurile de ambalaje în containerele inscripţionate corespunzător categoriei de deşeuri, în conformitate cu regulile privind colectarea selectivă;
d) să aprindă focul doar în locurile special amenajate şi să îl supravegheze în permanenţă;
e) să respecte orarul de desfăşurare a activităţii de picnic corespunzător zonei respective;
f) să lase locul în care au desfăşurat activitatea de picnic curat şi nealterat;
g) să parcheze autovehiculele doar în zonele special amenajate în acest scop;
h) să folosească pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice doar locurile special amenajate;
i) să nu folosească produse de igienă personală la o distanţă mai mică de 30 m faţă de cursurile de apă;
j) să nu spele obiectele care au deservit activităţii de picnic în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activităţile de picnic sau a zonei indicate pentru activităţile de picnic. Împrăştierea pe sol a apei uzate rezultate în urma activităţii de picnic sau vărsarea acesteia în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activităţile de picnic ori a zonei indicate pentru activităţile de picnic sunt interzise;
k) să nu hrănească animalele sălbatice;
l) să nu îndepărteze, să nu rănească ori să nu distrugă plantele, animalele, rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural şi/sau construit;
m) să nu posteze semne sau mesaje;
n) să păstreze liniştea şi să nu deranjeze comunităţile locale, viaţa sălbatică sau alţi vizitatori;
o) să nu arunce ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât în cele special amenajate;
p) să respecte ordinea publică şi bunele moravuri, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
q) să nu desfăşoare activităţi de picnic în afara zonelor special amenajate pentru activităţile de picnic şi/sau a zonelor indicate pentru activităţile de picnic.
Conform Hotărării Consiliului Local Reghin nr. 73 din 2012:
Art. 1. Se stabileşte ca zonă special amenajată pentru activităţile de picnic, pe raza administrativ teritorială a municipiului Reghin: Parcul Nou de la Pădurea Rotundă.
Art. 2. Se stabilesc următoarele zone indicate pentru activităţile de picnic, pe raza administrativ teritorială a municipiului Reghin: 
1. Pădurea Rotundă cu zona limitrofă 
2. Pădurea Mociar cu zona limitrofă 
3. Hedelul Mare 
4. Hedelul Mic 
5. Zonele amenajate de pe Malurile Râului Mureş 
Art. 3. Activităţile de picnic în locurile menționate la art.1 și 2 se pot desfăşura între orele 8,00 - 22,00.