Romāna Maghiara Engleza Francezć
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Anunt

08-04-16 12:40

Evidenta Persoanelor: Īn atenţia cetăţenilor

Termenul legal de soluționare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate  este de pānă la 30 de zile, acesta putānd fi prelungit cu cel mult 15 zile de șeful serviciului, pentru situații deosebite īn care se impun verificări complexe .
Dacă nu sunt necesare verificări suplimentare, termenul efectiv de soluționare a cererilor de eliberare a actelor de identitate depuse la :
- SPCEP  Reghin este de 8-10 zile, iar pentru cazuri deosebite, 5 zile ;
- la DJEP  Mureș, cu sediul īn Tīrgu Mureș, este  de  48  de  ore, dar  numai īn cazuri de urgență temeinic justificate. Atenție! Solicitați verificarea preliminară a documentelor dvs īnainte de a efectua deplasarea la Tīrgu Mureș!  
Informaţii suplimentare privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute şi de pe internet :
www.evidentapersoanelor.ro şi www.primariareghin.ro