Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

14-03-16 14:47

cu privire la obligații fiscale restante la 30.09.2015 și neachitate până în prezent

Primăria Municipiului Reghin informează contribuabilii persoane fizice și juridice  care au obligații fiscale restante la 30.09.2015 și neachitate până în prezent, că pot beneficia de anularea majorărilor de întârziere în cotă de 70% în condițiile achitării integrale a debitelor restante până la data de 31.03.2016, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Reghin nr. 22/25.02.2016.
Contribuabilii care se regăsesc în această situație vor depune notificare privind intenția de a beneficia de anularea majorărilor în cotă de 70% (model anexat), urmând a fi înștiințați asupra sumei de plată totală. 
Notificarea se depune la Centrul de Informații a Cetațeanului, în atenția Serviciului Impozite și Taxe.
 
Primar,
Precup Maria
Șef Serviciu Impozite si Taxe,
Suciu Gheorghe Călin
Descarca: