Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

19-02-16 12:38

cu privire la familiile defavorizate

Primăria Municipiului Reghin, prin Serviciul Asistență Socială, aduce la cunoștința familiilor defavorizate ai căror copii  vor frecventa zilnic grădinița,  faptul că vor beneficia de un stimulent educațional, în valoare de 50  lei/lună, conform Legii nr. 248/2015 și a HGR nr. 15/2016  privind stimularea participării în învățământul preșcolar  a copiilor provenind din familii defavorizate.
Pentru a putea beneficia de stimulentul educațional, trebuie îndeplinite  următoarele condiții:
- vârsta minimă a copilului să fie de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului școlar curent;
- copilul să nu fie mai mare de 6 ani, vârsta împlinită până la 1 septembrie a anului școlar curent;
- venitul lunar pe membru de familie să fie de cel mult 284 de lei.
Stimulentul educațional se acordă sub forma tichetelor sociale, începând cu luna în care beneficiarul îndeplinește criteriile de eligibilitate, pe baza unei cereri - declarații pe propria răspundere, depuse de către unul dintre părinți, reprezentantul legal al copilului său, după caz, persoana desemnată de părinte să intrețină copilul.
Acordarea tichetelor sociale va fi condiționată de frecvența regulată la grădiniță a copiilor. Astfel, copiii vor trebui să fie prezenți zilnic la grădiniță, cu excepția absențelor motivate, ce pot fi de două feluri:
- absențe medicale – motivate, pentru care părinții trebuie să aducă scutiri medicale corespunzătoare perioadei în care copiii au lipsit;
- învoiri – cei mici pot fi invoiți de părinți maximum trei zile pe lună, cu condiția anunțării cadrelor didactice.
Atenție! Pentru a beneficia de tichetele sociale, absențele copiilor, fie ele și motivate, nu trebuie să depășească 50% din totalul zilelor de grădiniță.  Doar în caz excepțional, o singură dată într-un an școlar, copiii vor putea beneficia de tichete sociale și dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de jumătate din zilele de grădiniță, din motive medicale.
SE INTERZICE:
- solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la tichetul social pentru grădiniţă, în cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului;
- comercializarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în schimbul unor sume de bani şi/ori altor bunuri şi/ori servicii;
- utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă pentru achiziţionarea altor produse decât alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite.
Dosarul, conținând cererea însoțită de documentele justificative, se depune la sediul Primăriei Municipiului Reghin, până la data de 30 aprilie 2016 pentru anul școlar 2015-2016, iar pentru anul școlar 2016-2017 până la data de 20 decembrie 2016.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la nr. de tel. 0265 511112 , int.107.
 
Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Reghin