Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNT

15-02-16 09:48

privitor la "Lucrări de demolare imobil-casă de locuit și anexe, situat în Municipiul Reghin, str. Gurghiului nr. 2"

Municipiul Reghin prin primar Precup Maria anunță publicul interesat asupra depunerii ofertelor pentru „Lucrări de demolare imobil-casă de locuit și anexe, situat în Municipiul Reghin, str. Gurghiului nr. 2”.
Procesul tehnologic de demolare a imobilului – casă de locuit și anexe, va fi cel prevăzut în documentația anexată prezentului anunț precum și, în condițiile Autorizației de Construire nr. 21/04.02.2016, emisă de Municipiul Reghin.
Termen de depunere a ofertelor 22.02.2016, orele 1000 la Centrul de Informare al Cetățeanului, la nr. de fax. 0265/512.542 sau la adresa de email : office@primariareghin.ro.
Informațiile suplimentare privind lucrările propuse pot fi consultate la Primăria Municipiului Reghin, str. P-ța Petru Maior nr. 41, în zilele de luni-joi între orele 8-16 și vineri între orele 8-1330 , camera 50 sau pe site-ul oficial www.primariareghin.ro.
 
Descarcare: