Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

23-02-16 15:44

Achiziție directă privind „Servicii de asigurare a mesei calde pentru cantina de ajutor social”, cod CPV 55510000-8 - Servicii de cantină (Rev.2)

În atenția operatorilor economici interesați:
Autoritatea contractantă: Municipiul Reghin cu sediul în Municipiul Reghin, P-ța Petru Maior nr. 41, jud. Mureș.
2) Sursa de finanțare: Bugetul local
3) Valoarea estimată a contractului de servicii este de: 280.602 lei (fără TVA)
4) Durata contractului: 306 de zile;
5) Documentele licitatiei se pot procura de la sediul Primariei Municipiului Reghin, camera 50 sau de pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Reghin www.primariareghin.ro .
6) Data și ora limită de depunere a ofertelor: 29.02.2016 orele 11:00 la sediul Primariei Municipiului Reghin – Centrul de informatii pentru cetateni;
Pentru clarificări sau solicitări de informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa mai sus menționată sau la nr. de telefon 0265/511.112 int. 132, Compartimentul Achiziții Publice, Management de Proiecte.
 
VICEPRIMAR,
MARIAN OVIDIU-MIHAI
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA - MINODORA