Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

29-11-17 16:08

PRIVIND ORGANIZAREA LICITAȚIEI PUBLICE CU STRIGARE PENTRU ÎNCHIRIEREA UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN (9mp), SITUATĂ ÎN PARCUL TINERETULUI DIN MUNICIPIUL REGHIN

În temeiul dispozițiilor art. 14 și art. 15 ale Legii 213/1998 privind proprietatea publică,actualizată,  precum și în conformitate cu art. 36 alin.2, pct.”c” a Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere prevederile HCL Reghin nr. 136/02.07.2015 Municipiul Reghin anuntă:

La sediul Primariei Municipiului Reghin, va avea loc in data de 06.12.2017, ora 13.00, licitatia publica cu strigare pentru închirierea unei suprafețe de teren (9mp) situată în Parcul Tineretului din Municipiul Reghin.
1) Organizatorul licitatiei: Municipiul Reghin.
2) Obiectul licitatiei: atribuire unei locații în suprafață de 9 mp, prin licitaţie publică cu strigare în vederea închirierii, situată în Parcul Tineretului din Municipiul Reghin.
3) Documentele licitatiei se pot procura de la sediul Primariei Municipiului Reghin, camera 50 sau de pe site-ul www.primariareghin.ro.
5) Ofertele se pot depune la sediul Primariei Municipiului Reghin – Centrul de informatii pentru cetateni, până la data de 06.12.2017 orele 12:30.
6) Licitatia se va desfasura la sediul Primariei Municipiului Reghin, in data de 06.12.2017, ora 13.00.
7) Criteriile de selectie a ofertelor vor fi detaliate in documentatia pentru licitatie.

PRIMAR, 
PRECUP MARIA  
SECRETAR,
RĂDOI  MIRELA - MINODORA