Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

14-10-15 15:38

în atenţia asociaţiilor şi fundaţiilor care administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin, aduce la cunoştinţa asociaţiilor şi fundaţiilor care administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Reghin, următoarele:
-Consiliul Local Reghin  poate acorda subvenţii pentru anul 2016 asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, care se adresează beneficiarilor cu domiciliul în Municipiul Reghin, conform următoarelor prevederi legale:
-Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;
-H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările potrivit H.G. nr. 942/2005 şi H.G. nr. 1217/2008;
-Legea nr.292 /2011-Legea asistenţei sociale;
Liniile de subvenţionare prioritare pentru acordarea subvenţiei în anul 2016 de la bugetul local, asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială au fost  aprobate prin Hotărâre de Consiliu Local nr.183  din 21.09.2015, pentru următoarele:
Tipuri de servicii:
-Centre rezidenţiale;
-Adăposturi de noapte;
-Centre de zi;
-Cantine sociale sau alte servicii de acordare  a hranei;
-Unităţi de îngrijire la domiciliu;
Termenul de depunere a documentaţiei de solicitare a subvenţiei:
Asociaţiile şi fundaţiile care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor cu domiciliul în Municipiul Reghin, pot  depune documentaţia de solicitare, în plic sigilat, până în ultima zi lucrătoare a lunii octombrie 2015, la sediul Municipiului Reghin, str.Petru Maior nr.41,  Centrul de Informare a Cetăţenilor.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Reghin