Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

26-10-15 16:57

privind plata ajutorului de încăzire a locuinţei pentru beneficiarii de venit minim garantat , care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni,combustibili petrolieri pe perioada sezonului rece noiembrie 2015 - martie 2016

          Serviciul Asistenţă Socială, din cadrul Primăriei municipiului Reghin, aduce la cunoştinţa beneficiarilor de ajutor social, care utilizează pentru încălzirea locuinţei  lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, în baza    OUG nr.70/2011 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei,  că în data  de  27 octombrie 2015, se pot prezenta la casieria Municipiului Reghin,   pentru a-şi ridica drepturile băneşti – ajutor de încălzire a locuinţei cu lemne, aferente sezonului rece  noiembrie 2015- martie 2016.
          Menţionăm că,  aceste drepturi băneşti se pot ridica doar de către  titularii  ajutorului social, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne,  pe  baza  actului de identitate în original.
          Programul de plată a ajutorului   este:
-MARȚI -27.10.2015 de la ora 9,00  la 16,00.

P.PRIMAR,     
SECRETAR,    
Rădoi Mirela Minodora