Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT

01-09-15 15:36

Primăria Municipiului Reghin prin Biroul Cadastru şi Registru Agricol reamintește fermierilor beneficiari ai schemelor de plăți directe că, începând cu anul 2015, este implementată cerința legală în materie de gestionare (SMR) 10, fiind inclusă în domeniul ”Sănătate publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor.”

Agricultorii care, prin activitatea lor, depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor trebuie să respecte inclusiv SMR 10 – Introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor, astfel:
-să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a  Plantelor, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT.
-să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
-produsele de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație pentru utilizarea acestor produse.
-să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.
-să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațiile agricole, așa cum sunt prevăzute la cap.VI, pct.6.3 – 6.6 din Codul de bune practici în fermă.
-să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a produselor de protecție a plantelor depozitate și utilizate în exploatație, precum și Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor.
Nerespectarea de către fermieri a normelor de ecocondiționalitate conduce la aplicarea sancțiunilor administrative, prin reducerea cuantumului total al plăților sau excluderea de la întreaga sumă a schemelor de plăți directe, ajutoarelor naționale tranzitorii, cu excepția cazurilor de forță majoră sau circumstanțe excepționale care au împiedicat respectarea acestor norme.
Nu se aplică sancțiuni administrative pentru nerespectarea normelor de ecocondiționalitate beneficiarilor care participă la schema simplificată pentru micii fermieri.
Mai multe detalii puteți găsi la adresa:
http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare/materiale-de-informare-anul-2015 

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Reghin