Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

05-08-15 15:50

PRIVIND ORGANIZAREA LICITAȚIEI PUBLICE CU STRIGARE ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII UNOR SUPRAFEȚE DE TEREN SITUATE ÎN PARCUL TINERETULUI DIN MUNICIPIUL REGHIN

În temeiul dispozițiilor art. 14 și art. 15 ale Legii 213/1998 privind proprietatea publică, actualizată, precum și în conformitate cu art. 36 alin.2, pct.”c” a Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere prevederile HCL Reghin nr. 136/02.07.2015, Municipiul Reghin anunță:

La sediul Primăriei Municipiului Reghin, va avea loc în data de 19.08.2015, ora 11.30, licitația publică cu strigare în vederea închirierii unor  suprafețe de teren situate în Parcul Tineretului din Municipiul Reghin.
1) Organizatorul licitației: Primăria Municipiului Reghin.
2) Obiectul licitației: atribuire locații prin licitaţie publică cu strigare în vederea închirierii unor  suprafețe de teren situate în Parcul Tineretului din Municipiul Reghin.
3) Documentele licitației se pot procura de la sediul Primăriei Municipiului Reghin, camera 50 sau de pe site-ul www.primariareghin.ro.
5) Ofertele se pot depune la sediul Primăriei Municipiului Reghin – Centrul de informații pentru cetățeni, până la data de 19.08.2018 orele 11:00.
6) Licitația se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Reghin, în data de 19.08.2015, ora 11.30.
7) Criteriile de selecție a ofertelor vor fi detaliate în documentația pentru licitație.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Reghin