Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

18-06-15 15:33

PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI PUBLICE CU STRIGARE ÎN VEDEREA OCUPĂRII DOMENIULUI PUBLIC PENTRU PARCUL DE DISTRACŢII CU OCAZIA EVENIMENTELOR DEDICATE ZILELOR MUNICIPIULUI REGHIN

          În temeiul Legii 213/1998-actualizată, art.14 şi 15, precum şi a Legii 215/2001-republicată art.36 alin.2 punctul e, Primăria Municipiului Reghin anuntă:
          La sediul Primăriei Municipiului Reghin, va avea loc în data de 01.07.2015, ora 11:30, licitație publică cu strigare pentru ocuparea domeniului public, în vederea atribuirii locaţiilor pentru parcurile de distracţii cu ocazia manifestărilor dedicate Zilelor Municipiului Reghin.
1) Organizatorul licitației: Municipiul Reghin.
2) Obiectul licitației: atribuirea locaţiilor prin licitaţie cu strigare în vederea ocupării domeniului public pentru parcul de distracţii în zilele de 10, 11 şi 12 iulie 2015.
3) Documentele licitației se pot procura de la sediul Primăriei Municipiului Reghin, camera 50, în perioada 22.06.2015-30.06.2015.
5) Dosarele se pot depune la sediul Primăriei Municipiului Reghin – Centrul de Informare al Cetățeanului, până la data de 01.07.2015 orele 11:00 .
6) Licitația se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Reghin, în data de 01.07.2015, ora 11:30.
7) Condițiile de participare vor fi detaliate în documentația pentru licitație.

PRIMAR,
PRECUP MARIA
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA-MINODORA