Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

08-06-15 13:16

Serviciul Asistență Socială din cadrul Municipiului Reghin, face cunoscut faptul că, minorii pot presta activități remunerate, așa cum sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 75/2015.

Copiii pot să desfășoare activități în calitate de:
-actor, figurant, cântăreț, muzician, dansator, acrobat la manifestări cu caracter cultural, educativ sau artistic, cum ar fi: teatru, operă, balet, circ, concursuri de dans, de muzica sau interpretare, dar si orice alte concursuri sau activități de scenă;
-actor, figurant, cântareț, muzician, dansator, acrobat sau model la filmări pentru filme artistice, filmări, înregistrări sau emisiuni în direct pentru radio și televiziune, cu sau fără scopuri publicitare;
-figurant sau model la ședințe foto, cu sau fără scopuri publicitare;
-figurant sau model la prezentări de modă;
-sportiv profesionist in sportul de performanță.

Concret, acest lucru se face prin depunerea unei note de informare, insoțită de următoarele documente:
-copia certificatului de naștere/actului de identitate al copilului (după caz);
-copii ale actelor de identitate ale părinților;
-copia actului de identitate al insoțitorului (dacă este cazul);
-certificatul medical (eliberat de un medic pediatru) prin care să se ateste dacăminorul este apt pentru a desfășura activitatea în cauză;
-avizul psihologic prin care să se precizeze dacă particularitățile psihice ale copilului îl recomandă pentru activitatea în cauză, dacă acesta a fost informat,îin funcție de vârsta și gradul de înțelegere, și este de acord cu participarea la activitate, precum și recomandări speciale privind durata activității și activitatea continua;
-avizul medicului sportiv (pentru copiii care participa la activitati sportive de performanta), plus recomandari speciale privind durata activitatii si activitatea continua;
-adeverinta din partea unitatii de invatamant la care este inscris copilul (daca activitatea este prestata in perioada programului școlar).

Potrivit noilor dispoziții, părinții sunt obligați ca, în termen de 10 zile lucrătoare de la începerea efectivă a activității copilului, să transmită la Serviciul Public de Asistență Socială  o  copie  a contractului, altfel riscă  sancțiuni  cuprinse între 1.000 si 5.000 de lei.

Sumele obținute  de către  copil în urma prestării unei activități remunerate, vor fi  administrate de părinți,  în conformitate cu prevederile Codului civil.

Facem apel atât la părinții/reprezentanții legali a copiilor  cât și la organizatorii unor asemenea evenimente,  să anunțe din timp Serviciul de Asistență Socială, pentru a evita aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.

PRIMAR,  
PRECUP MARIA

SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA