Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚUL DE PARTICIPARE

22-03-18 14:36

LA PROCEDURA PROPRIE SIMPLIFICATĂ de atribuire a contractului de achizitie publică de Servicii de paza, monitorizare si interventie la obiectivele de interes public de pe raza Municipiului Reghin

Descarca:
     -Anuntul    
     -Caietul de sarcini   
     -Formulare si modele