Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE

19-05-15 14:33

ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN DIN ANSAMBLUL DE LEMN CU 7 COMPARTIMENTE SITUAT ÎN P-ȚA PETRU MAIOR DIN MUNICIPIUL REGHIN AVÂND CA SCOP COMERȚUL CU FLORI

În temeiul dispozițiilor art. 14 și art. 15 ale Legii 213/1998 privind proprietatea publică,actualizată,  precum și în conformitate cu art. 36 alin.2, pct.”c” a Legii 215/2001privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,  și având în vedere prevederile HCL Reghin nr. 120/23.06.2014 Municipiul Reghin anunță:

La sediul Primăriei Municipiului Reghin, va avea loc în data de 26.05.2015, orele 11.00, licitația publică cu strigare în vederea închirierii unei suprafețe de teren rămase nelicitate din Ansamblul de lemn cu 7 compartimente situate în P-ța Petru Maior din Municipiul Reghin.
1) Organizatorul licitației: Primăria Municipiului Reghin.
2) Obiectul licitației: atribuirea unei locații prin licitaţie publică cu strigare în vederea închirierii unei suprafețe de teren din Ansamblul de lemn cu 7 compartimente situat în P-ța Petru Maior din Municipiul Reghin.
3) Documentele licitației se pot procura de la sediul Primăriei Municipiului Reghin, camera 50.
4) Ofertele se pot depune la sediul Primăriei Municipiului Reghin – Centrul de informații pentru cetățeni, până la data de 26.05.2015 orele 09:30.
5) Licitația se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Reghin, în data de 26.05.2015, ora 11.00.
6) Criteriile de selecție a ofertelor vor fi detaliate în documentația pentru licitație.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Reghin