Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ - CERERE DE OFERTĂ

04-05-15 12:18

Servicii de elaborare documentație tehnică în faza PT+CS+DE+DTAC, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul "Modernizare străzi în Municipiul Reghin

          În vederea atribuirii contractului de achiziție publică ”Servicii de elaborare documentație tehnică în faza PT+CS+DE+DTAC, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul "Modernizare străzi în Municipiul Reghin", prin prezenta vă rugăm să ne prezentaţi oferta dumneavoastră de preţ pentru serviciile menționate mai sus.
          În vederea elaborării unei oferte corespunzătoare că se vor proiecta lucrări doar pe partea carosabilă a străzilor, fără accese la proprietăți și trotuare. Ridicările topografice în format electronic vor fi puse la dispoziție de către autoritatea contractantă.
          Străzile care fac obiectul acestei documentații sunt următoarele:
Nr.
crt.  
Denumire Strada  Lungime
(m)
 1  Ghețarului  700
 2  Castelului   1600
 3  Kiss Zoltan (doctor)   300
 4  Lăcrămioarei   500
 5  Pădurii   500
 6  Trandafirilor   100
 7  Gheorghe Șincai   100
 8  Arenei   400
 9  Călimani   200
 10  Mioriței   500
 11  Molidului   300
 12  Spicului   390
 13  Vișinilor   200
 14  Muncitorilor   1600
 15  Câmpului   1700
 16  Prunului   390
 17  Narciselor   390
 18  Ghiocelului   390
 19  Ciocârliei   390
 20  Mărului   600
   TOTAL 11,250 
          Oferta de preț se va prezenta separat pentru:
          -documentație tehnică în faza PT+CS+DE+DTAC;
          -asistență tehnică din partea proiectantului;
          Menţionăm că serviciile ofertate trebuie să respecte HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii  şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
          Termen de execuție/predare documentație – maxim 2 luni calendaristice.
          Aşteptăm oferta de preţ în termen de 5 zile de la primirea prezentei.
Pentru alte informaţii puteţi lua legătura cu D-na Arhitect Şef – Ing. Hărşan D. Camelia, telefon: 0265-511.112 int. 114. 

Primar  
Maria Precup

Secretar
Rădoi Mirela-Minodora