Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

CONVOCATOR

22-05-15 13:08

Şedinţa de constituire a Asociaţiei de Proprietari.

Municipiul Reghin cu datele de identificare din antet, reprezentat în temeiul art. 62 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/1991, prin Primar,  dna Maria Precup –  în temeiul art. 1-5 din Legea nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, convocă proprietarii apartamentelor, garsonierelor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din blocul nr.57, cartierul Unirii din Reghin, la şedinţa de constituire a Asociaţiei de Proprietari.
Şedinţa va avea loc în data de 29.05 2015 orele 13.30 la sediul Primăriei Municipiului Reghin – sala mare de şedinţă, cu participarea d-nei Primar Maria Precup.

Ordine de zi:

1.Discuţii organizatorice privind înfiinţarea asociaţiei de proprietari şi a demersurilor necesare în vedrea înregistrării acesteia ca persoană juridică.
2.Adoptarea şi semnarea acordului de asociere în forma scrisă; 
3.Prezentarea şi adoptarea Statutului asociaţiei de proprietari;
4.Stabilirea denumirii asociaţiei şi a sediului asociaţiei;
5.Desemnarea persoanei care va întreprinde măsurile legale privitoare la reprezentarea asociaţiei de proprietari până la constituirea acesteia, înregistrarea asociaţiei de proprietari la judecătorie şi la administraţia financiară.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Reghin