Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

17-04-15 12:51

”Servicii pentru componenta de informare și publicitate în cadrul proiectului "Modernizarea străzilor Gării, Dedradului și Gurghiului” din Municipiul Reghin, jud. Mureş, cod SMIS 9353, Cod CPV 35261000-1 Panouri de informare, 22140000-3 Pliante, 22462000-6 Materiale publicitare

În atenția operatorilor economici interesați:

1)Autoritatea contractantă: Municipiul Reghin cu sediul în Municipiul Reghin, P-ța Petru Maior nr. 41, jud. Mureș.
2) Sursa de finanțare: POR 2007-2013 și Bugetul local
4) Durata contractului: 31.12.2015;
5) Documentele licitatiei se pot procura de la sediul Primariei Municipiului Reghin, camera 50 sau de pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Reghin www.primariareghin.ro .
6) Data și ora limită de depunere a ofertelor: 23.04.2015 orele 15:00 la sediul Primariei Municipiului Reghin – Centrul de informatii pentru cetateni;

Pentru clarificări sau solicitări de informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa mai sus menționată sau la nr. de telefon 0265/511.112 int. 132, Compartimentul Achiziții Publice.

PRIMAR,  
PRECUP MARIA    

SECRETAR,
RĂDOI MIRELA - MINODORA