Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNTUL LICITAȚIEI PUBLICE CU STRIGARE

26-03-15 14:34

ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A 2 SUPRAFEȚE DE TEREN DIN ANSAMBLUL DE LEMN CU 7 COMPARTIMENTE SITUAT ÎN P-ȚA PETRU MAIOR DIN MUNICIPIUL REGHIN AVÂND CA SCOP COMERȚUL CU FLORI

          În temeiul dispozițiilor art. 14 și art. 15 ale Legii 213/1998 privind proprietatea publică,actualizată,  precum și în conformitate cu art. 36 alin.2, pct.”c” a Legii 215/2001privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,  și având în vedere prevederiile HCL Reghin nr. 120/23.06.2014 Municipiul Reghin anunta:

          La sediul Primariei Municipiului Reghin, va avea loc in data de 03.04.2015, orele 10.00, a licitatiei publice cu strigare în vederea închirierii celor două suprafețe de teren rămase nelicitate din Ansamblul de lemn cu 7 compartimente situate în P-ța Petru Maior din Municipiul Reghin.
1) Organizatorul licitatiei: Primaria Municipiului Reghin.
2) Obiectul licitatiei: atribuire a două locatii prin licitaţie publică cu strigare în vederea închirierii unor  suprafețe de teren din Ansamblul de lemn cu 7 compartimente situat în P-ța Petru Maior din Municipiul Reghin.
3) Documentele licitatiei se pot procura de la sediul Primariei Municipiului Reghin, camera 50.
4) Ofertele se pot depune la sediul Primariei Municipiului Reghin – Centrul de informatii pentru cetateni, până la data de 03.04.2015 orele 09:30.
5) Licitatia se va desfasura la sediul Primariei Municipiului Reghin, in data de 03.04.2015, ora 10.00.
6) Criteriile de selectie a ofertelor vor fi detaliate in documentatia pentru licitatie.

PRIMAR,  
PRECUP MARIA   

SECRETAR,
RĂDOI  MIRELA - MINODORA