Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ DE PARTICIPARE

25-03-15 14:35

Municipiul Reghin, Pța Petru Maior, nr. 41, Reghin, judeţul Mureș, telefon 0265511112, fax 0265512542, email office@primariareghin.ro face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2015, conform anunţului publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr.56/24.03.2015

1. Reglementări legale privind finanţarea nerambursabilă: - Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; - Regulament privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activităţi nonprofit de interes local, adoptat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Reghin Nr. 31/2014.

2. Programul anual a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Reghin pentru anul 2015 cuprinde următoarele domenii, cu titlu exemplificativ: culturale; de implementare a programelor sportive; de educaţie civică; de protecţie a mediului; pentru cultele religioase; activităţi de tineret. Suma totală alocată: 200.000 lei.

3. Termenul limită de depunere a proiectelor: 10 aprilie 2015, ora 13.00. Autoritatea finanţatoare reduce termenul de depunere a solicitărilor, de la 30 de zile la 15 zile, cu scopul accelerării procedurii de selecţie fundamentat pe necesitatea demarării proiectelor persoanelor juridice fără scop lucrativ care solicită finanţare de la bugetul local al Municipiului Reghin. Proiectele se depun la sediul Primăriei Municipiului Reghin, Pţa. Petru Maior, nr. 41, compartimentul C.I.C. (Centrul de Informare a Cetăţeanului). Evaluarea documentelor şi a proiectelor se va face începând cu data de 16 aprilie 2015.

4. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, Criteriile generale și specifice de evaluare a proiectelor, Ghidul solicitantului, Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activităţi nonprofit de interes local, se pune la dispoziţia solicitanților la sediul Primăriei Muncipiului Reghin sau pe site-ul instituţiei http://www.primariareghin.ro.

PRIMAR,                                             
MARIA PRECUP    

SECRETAR, 
RĂDOI MIRELA MINODORA