Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

04-02-15 16:49

Serviciul Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Reghin informează contribuabilii care datorează impozite și taxe pe proprietate ( impozit pe clădiri, teren și autovehicule) asupra următoarelor aspecte privind depunerea declarațiilor de impunere în vederea stabilirii impozitului datorat.

          Astfel, persoanele fizice și juridice care dobândesc un bun impozabil - clădire, teren sau autovehicule au obligativitatea de a depune declarație de impunere în termen de 30 de zile de la data dobândirii bunului.
          Nedepunerea în termen a declarațiilor de impunere constituie contravenție și se sancționează după cum urmează :
     - în cazul persoanelor fizice, depunerea peste termen a declarațiilor de impunere se sancționează cu amendă de la 70 lei la 280 lei;
     - în cazul persoanelor fizice, nedepunerea declarațiilor de impunere se sancționează cu amendă de la 280 lei la 700 lei;
     - în cazul persoanelor juridice, depunerea peste termen a declarațiilor de impunere se sancționează cu amendă de la 280 lei la 1120 lei;
     - în cazul persoanelor juridice, nedepunerea declarațiilor de impunere se sancționează cu amendă de la 1120 lei la 2800 lei.
          Sancțiunile prevăzute mai sus se vor aplica de către Serviciul Impozite și Taxe, în temeiul Legii nr.571/2003 - Codul fiscal și Hotărârii Consiliului Local Reghin nr. 227/15.12.2014.  

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Reghin