Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

07-12-17 09:40

PRIVIND VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE A IMOBILULUI - TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL REGHIN, STR. GĂRII, NR. 61 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 295 MP, APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI REGHIN

În temeiul dispozițiilor art. 14 și art. 15 ale Legii 213/1998 privind proprietatea publică,actualizată,  precum și în conformitate cu art. 36 alin.2, pct.”c” a Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere prevederile HCL Reghin nr. 221/23.11.2017 Municipiul Reghin anuntă:

La sediul Primariei Municipiului Reghin, va avea loc in data de 12.12.2017, ora 12.00, licitatia publică cu strigare pentru imobilul – teren  situat în Municipiul Reghin, str. Gării nr.61, în suprafață de 295 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului Reghin.
1) Organizatorul licitatiei: Municipiul Reghin.
2) Obiectul licitatiei: vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a imobilului-teren situate în Municipiul Reghin, str. Gării nr.61 în suprafață de 295 mp, aparținând domeniului privat al Municipiul Reghin.
3) Documentele licitatiei se pot procura de la sediul Primariei Municipiului Reghin, camera 50 sau de pe site-ul www.primariareghin.ro.
5) Ofertele se pot depune la sediul Primariei Municipiului Reghin – Centrul de informatii pentru cetateni, până la data de 12.12.2017 orele 11:30.
6) Licitatia se va desfasura la sediul Primariei Municipiului Reghin, in data de 12.12.2017, ora 12.00.
7) Criteriile de selectie a ofertelor vor fi detaliate in documentatia pentru licitatie.

PRIMAR,   
PRECUP MARIA   
SECRETAR,
RĂDOI  MIRELA - MINODORA 
Download:   
Caiet de sarcini     
Anexa