Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

22-11-17 12:30

Referitor la: Achiziția directă privind „Prestări servicii exploatare forestieră la O.S. Reghin: P 6639 SEC-RAR – proprietare MUNICIPIUL REGHIN”, codul CPV 77211100-3 Servicii de exploatare forestieră (Rev.2)

Prin prezenta, vă aducem la cunostintă că Municipiul Reghin, cu sediul în P-ţa Petru Maior nr.41, Jud. Mures, Tel. 0265-511.112, Fax: 0265-512.542 este interesată să atribuie contractul de achiziție publică pentru „Prestări servicii exploatare forestieră la O.S. Reghin: P 6639 SEC-RAR – proprietare MUNICIPIUL REGHIN”, codul CPV 77211100-3 Servicii de exploatare forestieră (Rev.2), vă invită să depuneti oferta financiară având în vedere urmatoarele:

1.Obiectul achizitiei: „Prestări servicii exploatare forestieră la O.S. Reghin: P 6639 SEC-RAR – proprietare MUNICIPIUL REGHIN”, codul CPV 77211100-3 Servicii de exploatare forestieră (Rev.2);
2.Natura serviciilor ce se vor achizitiona: Conform caietului de sarcini
3.Durata de prestare a serviciilor: Conform caietului de sarcini.
Propunerea tehnică – Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini.
Propunerea financiară – Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să precizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului. Valoarea propusă în oferta financiară nu poate depăși valoarea estimată a contractului indicată în prezenta invitație de participare.  
Modul de prezentare a ofertei – oferta se publica în Catalogul Electronic din SEAP sub denumirea „Prestări servicii exploatare forestieră la O.S. Reghin: P 6639 SEC-RAR – proprietare MUNICIPIUL REGHIN”, codul CPV 77211100-3 Servicii de exploatare forestieră (Rev.2), conform anunț.
4.Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scazut.
5.Sursa de finanțare: Bugetul local
6.Perioada de valabilitate a ofertelor : 60 de zile
7.Pretul va fi exprimat în lei fără TVA și nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
8.Termen limită pentru depunerea ofertelor: 27.11.2017, ora 1200;
Anexam prezentei urmatoarele:

Vă mulțumim pentru colaborare!
Primar  
Precup Maria 

Secretar
Rădoi Mirela-Minodora