Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

06-10-14 15:04

în atenţia asociaţiilor şi fundaţiilor care administrează unităţi de asistenţă socială, pe raza Municipiului Reghin

          Consiliul Local al Municipiului Reghin, aduce la cunoştinţa asociaţiilor şi fundaţiilor care administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Reghin, următoarele:
          -pentru anul 2015, Consiliul Local al Municipiului Reghin,  poate acorda subvenții  asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, care se adresează beneficiarilor cu domiciliul în Municipiul Reghin, conform următoarelor prevederi legale:
          -Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială și  a Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 aprobate prin H.G. nr. 1153/2001.          -Ordinul nr.1838/2014 privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul 2015, respective unitățile de asistență sociale și capitolele de cheltuieli pentru care asociațiile și fundațiile pot solicita subvenții de la bugetul de stat, pentru anul 2015, în baza Legii nr.34/1998  privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;

          Asociaţiile şi fundaţiile care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor cu domiciliul în Municipiul Reghin, pot  depune documentaţia de solicitare,   până în ultima zi lucrătoare a lunii octombrie 2014, la sediul Municipiului Reghin, Centrul de Informare a Cetăţenilor. 

PRIMAR, 
Maria Precup

SECRETAR,
Rădoi Mirela Minodora