Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

07-07-14 14:40

Conform anunțului publicat în M. Of. al României, partea a VI-a, nr. 121/01.07.2014, Municipiul Reghin, P-ța Petru Maior, nr. 41, Reghin, judeţul Mureș, telefon 0265511112, fax 0265512542, email office@primariareghin.ro, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă - sesiunea II - pentru anul de execuţie financiară 2014.

1. Reglementări legale privind finanţarea nerambursabilă: - Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; - Regulament privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activităţi nonprofit de interes local, adoptat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Reghin Nr. 31/2014, HCL Reghin nr. 110/2014.

2. Programul anual a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Reghin pentru anul 2014 cuprinde următoarele domenii, cu titlu exemplificativ: culturale; de implementare a programelor sportive; de educaţie civică; de protecţie a mediului; pentru cultele religioase; activităţi de tineret. Suma totală alocată: 100.000 lei.

3. Termenul limită de depunere a proiectelor: 01 august 2014, ora 12.00. Proiectele se depun la sediul Primăriei Municipiului Reghin, P-ţa Petru Maior, nr. 41, compartimentul C.I.C. (Centrul de Informare a Cetăţeanului). Evaluarea documentelor şi a proiectelor se va face începând cu data de 04 august 2014.

4. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, Criteriile generale și specifice de evaluare a proiectelor, Ghidul solicitantului, Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activităţi nonprofit de interes local, se pune la dispoziţia solicitanților la sediul Primăriei Muncipiului Reghin sau pe site-ul instituţiei http://www.primariareghin.ro.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Reghin