Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

04-06-14 11:28

Se aduce la cunoștință publică, prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Reghin: Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică "Programul VI de reabilitare a drumurilor, lot E reabilitare DN15 km 69+500-km 109+940 Târgu-Mureș-Reghin și DN 15 A km 0 + 000-km 46+597 Reghin-Sărățel".

          În baza HG 360/30.04.2014 s-a aprobat declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării.
          Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii situate pe raza Municipiului Reghin, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, pot fi consultate la sediul Consiliului Local precum  și la Biroul Registru Agricol Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Reghin.
          Persoanele îndreptățite la despăgubiri ,care se regăsesc în tabelul afișat sunt rugate să depună copii ale actelor de identitate la Biroul Registru Agricol-Cadastru din cadrul Primăriei Reghin.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Reghin