Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNTUL LICITATIE CU STRIGARE

26-06-14 13:45

PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC ÎN VEDEREA ATRIBUIRII LOCAŢIILOR PENTRU PARCURILE DE DISTRACŢII CU OCAZIA MANIFESTĂRILOR DEDICATE ZILELOR MUNICIPIULUI REGHIN

          În temeiul Legii 213/1998-actualizată, art.14 şi 15, a Legii 215/2001-republicată art.36 alin.(2) punctul c,  a HCL nr. 108/23.06.2014 UAT Reghin anunta:
          La sediul Primariei municipiului Reghin, va avea loc in data de 01.07.2014, ora 11.30, licitatie publica cu strigare în vederea ocupării domeniului public şi atribuirii locaţiilor pentru parcurile de distracţii cu ocazia manifestărilor dedicate Zilelor Municipiului Reghin.
1) Organizatorul licitatiei: UAT  Reghin.
2) Obiectul licitatiei: atribuire locatii prin licitaţie în vederea ocupării domeniului public pentru parcuri de distracţii în zilele de 11, 12, şi 13 iulie 2014.
3) Documentele licitatiei se pot procura de la sediul Primariei Municipiului Reghin, camera 50 sau de pe site-ul www.primariareghin.ro.
5) Ofertele se pot depune la sediul Primariei Municipiului Reghin – Centrul de informatii pentru cetateni, până la data de 01.07.2014 orele 11.00.
6) Licitatia se va desfasura la sediul Primariei Municipiului Reghin, in data de 01.07.2014, ora 11.30.
7) Criteriile de selectie a ofertelor vor fi detaliate in documentatia pentru licitatie.

PRIMAR, 
PRECUP MARIA
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA-MINODORA