Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ZIUA POLIŢIEI LOCALE

21-05-14 14:00

21 mai 2014

          Poliţia Locală,  continuatoarea Poliţiei Comunitare, a fost înfiinţată în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor iar în prezent sunt înfiinţate structuri la nivelul fiecărei categorii de unitate administrativ-teritorială conform Legii 155 / 2010. Poliţia Locală se vrea „braţul armat” al primarului în asigurarea ordinii urbei pe care o are în administrare.
          Adunarea generală a Federaţiei Poliţiştilor Locali a hotărât, în şedinţa din 24 martie 2012 ca Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena să devină protectorii poliţiştilor locali, drept exemplu pentru promovarea binelui şi ocrotire aproapelui. Astfel ziua de 21 mai este şi ZIUA POLIŢIEI LOCALE din România.
          În municipiul nostru, Poliţia Locală a fost înfiinţată prin HCL 178 / 2011 ca un Serviciu  în subordinea primarului structurată pe următoarele 4 compartimente:
-Ordine publică şi pază;
-Circulaţie pe drumurile publice;
-Control comercial şi protecţia mediului;
-Urbanism şi evidenţa populaţiei.
          Aspectul civilizat de spaţiu comunitar al municipiului, ordinea şi curăţenia comunităţii sunt principalele argumente după care acţionează agenţii din cadrul Poliţiei Locale Reghin concomitent cu apropierea faţă de cetăţeni pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice.
          Poliţia Locală Reghin face parte din Asociaţia Poliţiştilor Locali Mureşeni alături de alte 5 municipii, 3 oraşe şi 2 comune.
          Cu prilejul Zilei Poliţiei Locale, dorim tuturor poliţiştilor locali multă sănătate şi putere de muncă, prosperitate pentru dumneavoastră şi familiile dumneavoastră. 

ŞEF SERVICIU  MARIAN  VASILE